Dataverzameling

Randomized response is erop gericht de validiteit van de verzamelde data te vergroten, de respondent is door de bescherming van diens privacy immers geneigd eerlijker te antwoorden. Het waarborgen van de privacy van de respondent heeft echter ook een prijs, aangezien hiermee fouten in de data gegenereerd worden. De respondenten worden in sommige gevallen immers tot en bepaald antwoord verplicht en dat verplichte antwoord hoeft niet altijd het ware antwoord te zijn. Als gevolg van deze fouten zijn met randomized response verzamelde gegevens minder betrouwbaar. In vergelijking met bijvoorbeeld directe vragen is randomized response inefficiënt, er zijn grotere steekproeven nodig om een even hoge betrouwbaarheid van de prevalentieschattingen te halen.

De vroegste randomized-responsemethode dateert uit 1965 en is ontwikkeld door Warner. Sindsdien zijn er verscheidene varianten ontwikkeld, die alle trachten een zo optimaal mogelijke combinatie te vinden tussen de validiteit en de betrouwbaarheid van de verzamelde gegevens. We bespreken hier vier van die methoden (waaronder Warner’s). Daarnaast bespreken we ook het zogenaamde computergestuurde randomized-responsesurvey (CARR), een surveymethode waarin hetcomputergestuurde zelfinterview (CASI) en randomized response gecombineerd worden.

Literatuur:

Capaciteitsgroep Methodenleer & Statistiek (2003). Handleiding dataverzameling met behulp van randomized response. Universiteit Utrecht, Utrecht.
Omschrijving: Opzet en uitvoering van randomized response onderzoek

Lensvelt-Mulders, G., Hox, J. en van der Heijden, P. The efficiency of randomized response methods.
Omschrijving: Manieren om de efficiëntie van randomized responsemethoden te maximaliseren.

Mursch, J. Broder, A. en Klauer, K. Improving survey research on the World-Wide Web using the randomized response technique In. U. D. Reips & M. Bosnjak (Eds.), Dimensions of Internet Science (pp. 179-192). Lengerich, Germany: Pabst Science Publishers.
Omschrijving: computergestuurde randomized response
Samenvatting; volledige tekst te bestellen bij: DIS

Boeije, H. en Lensvelt-Mulders, G. Honest by change: a qualitative interview study to clarify respondents’ (non-)compliance with computer-assisted randomized response
Omschrijving: computergestuurde randomized response.

Lensvelt-Mulders, G (2003). Randomized response technieken voor het onderzoek van sociaal gevoelige onderwerpen in: Ontwikkelingen in het Marktonderzoek, jaarboek 2003. p. 59-75. Haarlem: Uitgeverij de Vrieseborch.
Omschrijving: Introductie in randomized response en de toepassing daarvan binnen computergestuurd onderzoek.
Samenvatting: volledige tekst te bestellen bij: Uitgeverij Vrieseborch.

Landsheer, J. A., P. van der Heijden en G. van Gils Trust and understanding, two psychological aspects of randomized response . Quality & Quantity 33: 1-12, 1999.
Omschrijving inhoud: Onderzoek naar de mate van vertrouwen in en begrip van de forced responsemethode en Kuk’s kaartmethode.
Samenvatting, volledige tekst te bestellen bij: Kluwer