Randomized Response

Contact

Deze website is ontwikkeld door de afdeling Methoden & Statistiek van de Universiteit Utrecht. Voor de website maakt is subsidie verleend door het Expertisecentrum Rechtshandhaving (ERh) van het Ministerie van Justitie in het kader van de verdere ontwikkeling van de nalevingsmonitor.

Aan deze website werkten mee:

Inhoud
Maarten Cruyff, Methodenleer & Statistiek (M.Cruyff@uu.nl)
Gerty Lensvelt-Mulders
Ardo van den Hout
Olav Laudy
Peter van der Heijden, Methodenleer & Statistiek (P.G.M.vanderHeijden@uu.nl)

Subsidieverlening
Ralph Vossen, Ministerie van Justitie (r.vossen@minjus.nl)