Randomized Response

CARR

CARR is een combinatie van het computergestuurde zelfinterview (CASI) en randomized response. Ten opzichte van het face-to-face interview heeft deze methode twee voordelen. Ten eerste ervaart de respondent door de fysieke afwezigheid van de interviewer een grotere mate van anonimiteit. Ten tweede is de methode kostenbesparend en kan een groter aantal respondenten worden bereikt, omdat een interview eenvoudig kan worden afgenomen via het internet of email en de interviewer niet meer bij de respondenten op bezoek hoeft te gaan.