Randomized Response

Forced Response

De forced-responsemethode wordt gekenmerkt door het feit dat de respondenten in bepaalde gevallen een verplicht antwoord moeten geven op de gevoelige vraag, ongeacht of dit antwoord de waarheid is of niet. Het antwoord hangt af een worp met 2 dobbelstenen; bij 2, 3 of 4 ogen is ‘ja’ verplicht en bij 11 of 12 ogen is ‘nee’ verplicht. In de overige gevallen geeft de respondent naar waarheid antwoord.

Als voorbeeld is hieronder een stukje uit een instructie aan de respondenten bij forced response weergegeven.

Als u 2, 3, of 4 hebt gegooid druk dan op ‘ja’
Als u 11 of 12 hebt gegooid druk dan op ‘nee’
Als u 5, 6, 7, 8, 9 of 10 hebt gegooid beantwoord dan de volgende vraag:

Hebt u de afgelopen 7 dagen een of meerdere keren harder dan 120 km/uur gereden op de snelweg?


 

Uit dit voorbeeldje wordt duidelijk dat wanneer de respondent bijvoorbeeld 4 gooit hij verplicht ‘ja’ antwoordt, ook al heeft hij nooit harder dan 120 km/uur heeft gereden.

De kans op verplicht ‘ja’ (2, 3 of 4 ogen) is 6/36 en op verplicht ‘nee’ (11 of 12 ogen) is 3/36. Dit betekent dat gemiddeld 1 – 9/36 = 3/4 van de vragen naar waarheid zijn beantwoord. De werkelijke prevalentie van het gevoelig gedrag π kan worden geschat met behulp van de onderstaande vergelijking

π = (λ – θ) / p

De variantie van deze schatting wordt gegeven door de vergelijking

var(π) = λ(1 – λ) / np2

waarbij λ staat voor de proportie ja-antwoorden in de steekproef, θ voor het de kans op een verplicht ja-antwoord (6/36), pvoor de kans op een niet-verplicht antwoord (3/4) en n voor het aantal respondenten. Het grote voordeel van de forced-responsemethode in vergelijk met andere randomized-responsemethoden is de grotere efficiëntie zodat met kleinere steekproeven kan worden volstaan. Een nadeel is dat de respondent gedwongen kunnen worden tot foutieve antwoorden. Met name de situatie waarin de respondent ‘onschuldig’ is en verplicht ‘ja’ moet antwoorden kan een gevoel van oneerlijkheid geven en leiden tot een verminderde bereidheid om de regels van de methode te volgen. Een duidelijke instructie voorafgaand aan de survey kan helpen om dit probleem te voorkomen.