Randomized Response

Wat is Randomized Response?

Randomized response is een methode voor het meten van de prevalentie van sensitieve meningen, attitudes of gedrag, zoals bijvoorbeeld wetsovertredingen, het drugs- en alcoholgebruik en seksualiteit. Vragen over dit soort onderwerpen worden door de respondenten vaak als bedreigend ervaren waardoor zij de neiging hebben om sociaal wenselijke antwoorden te geven. Randomized response is een methode die speciaal ontworpen om het bedreigende karakter van de vragen te minimaliseren en zo meer de validiteit van de antwoorden te verhogen. Randomized response worden de antwoorden op de gevoelige vragen mede door kans bepaald. Zo gooit de respondent in de dobbelsteenmethode bijvoorbeeld 2 dobbelstenen en beantwoordt vervolgens de vragen op basis van het gegooide aantal ogen. Bij 2, 3 of 4 is ‘ja’ verplicht en bij 11 of 12 is ‘nee’ verplicht. Bij alle overige worpen antwoordt de respondent naar waarheid. Op die manier weet niemand of een waar of een verplicht antwoord is gegeven en is de privacy van de respondent gewaarborgd. Het in randomized response gehanteerde kanselement genereert echter wel fouten in de data; het kan immers zijn dat de respondent verplicht is ‘ja’ te antwoorden terwijl het ware antwoord eigenlijk ‘nee’ is. Door deze fouten kunnen er uit te filteren kan toch een juiste prevalentieschatting worden verkregen. Dit gaat echter wel ten koste van de betrouwbaarheid van de schattingen, waardoor grotere steekproeven nodig zijn dan met directe vragen. Op deze website worden een aantal randomized-responsemethoden geïntroduceerd en wordt relevante literatuur ten behoeve van de dataverzameling en data-analyse aangeboden. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van randomized-response onderzoek dat in Nederland is uitgevoerd. Om eerst wat meer vertrouwd te raken met randomized response kunt een interactief voorbeeld van een vragenlijst volgens de randomized-responsemethode invullen.   Literatuur: Lensvelt-Mulders, G. en E. de Leeuw (2002). Dobbelsteenmethoden. Omschrijving: korte introductie in randomized response. Lensvelt-Mulders, G. en de Leeuw, E. (2002). Gevoelige_vragen. Omschrijving: korte introductie in randomized response. Lensvelt-Mulders, G (2003). Randomized response technieken voor het onderzoek van sociaal gevoelige onderwerpen in: Ontwikkelingen in het Marktonderzoek, jaarboek 2003. p. 59-75. Haarlem: Uitgeverij de Vrieseborch. Omschrijving: Introductie in randomized response en de toepassing daarvan binnen computergestuurd onderzoek. Samenvatting, volledige tekst te bestellen bij: Uitgeverij Vrieseborch. Lensvelt-Mulders, G., Hox, J. en van der Heijden, P. Meta-analysis of Randomized Response Research: 35 years of validation Omschrijving: vergelijking randomized response en directe-vraagmethoden. Lensvelt-Mulders, G. (2000).  A comparison of randomized response, computer-assisted self-interview, and face-to-face direct questioningSociological Methods & Research, 28, 505-537. Omschrijving: vergelijking randomized response en andere survey methoden. Samenvatting, volledige tekst  te bestellen bij: Sage Publications