Randomized Response

Interactieve voorbeeld

Stelt u zich eens voor dat u bij een bedrijf werkt dat slecht draait en waar gedwongen ontslagen zullen gaan vallen. Het slechte functioneren van het bedrijf is in uw ogen te wijten aan de incompetentie van de directie en van uw directe collega’s. Deondanks heeft de directie een onderzoek onder het personel ingesteld om de redenen van het slechte functioneren in kaart te brengen. In het kader van dat onderzoek worden u een viertal vragen gesteld over uw houding op het werk. Vanwege het gevoelige karakter van de vragen is randomized response gebruikt, uw bepaalt uw antwoordkeuze aan de hand van een worp met twee virtuele dobbelstenen.

In de bijgaande instructie wordt uitgelegd hoe het beantwoorden van vragen met behulp van de virtuele dobbelstenen precies werkt. Deze instructie is vrijwel ongewijzigd is overgenomen uit een onderzoek naar uitkeringsfraude dat de Universiteit Utrecht in 2000 heeft uitgevoerd voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Leest U deze instructies eerst goed door voordat u aan de vragen beantwoordt.

Instructie bij vragenlijst