Instructie

Wij willen u een paar vragen stellen over uw werk, met name over uw functioneren en dat van de directie en van uw collega’s. Uit eerder onderzoek weten we dat veel mensen het moeilijk vinden dit soort vragen te beantwoorden, omdat ze dat te privé vinden. Sommige mensen zijn bang dat hun eerlijk antwoord negatieve gevolgen zal hebben. Maar wij willen niemand in verlegenheid brengen. Daarom hebben de Universiteit van Utrecht besloten om deze vragen te stellen met behulp van een omweg, die uw privacy volledig garandeert.

U gaat straks de vragen beantwoorden met behulp van twee dobbelstenen. Daarmee kunt u 2 of 12 gooien of alles daartussenin. U antwoordt afhankelijk van het aantal ogen dat u gegooid hebt. Door deze omweg is uw privacy gegarandeerd! Niemand, de enquêteur niet, de onderzoekers niet en ook uw baas en collega’s niet kunnen ooit te weten komen wat u precies heeft geantwoord.

Hoe werkt dat dan?
U ziet op het scherm twee dobbelstenen verschijnen gevolgd door een vraag. U drukt eerst op de knop ‘werp dobbelstenen’. U ziet dan het aantal ogen verschijnen dat u met elk van de dobbelstenen gegooid heeft. Tel deze twee getallen bij elkaar op.

Als u 2, 3, of 4 hebt gegooid klikt u altijd op het vakje met ‘ja’

Als u 11 of 12 hebt gegooid klikt u altijd op het vakje met ‘nee’

Als u 5, 6, 7, 8 ,9, of 10 hebt gegooid dan beantwoordt u de vraag altijd naar waarheid.

Ook al vindt u het misschien een beetje een raar, de dobbelsteenmethode is leuk om te gebruiken en nuttig omdat ze ervoor zorgt dat uw privacy gegarandeerd is. Omdat niemand anders dan uzelf weet wat u gegooid heeft, weet ook niemand waarom u ‘ja’ of ‘nee’ hebt gedrukt. Uw ware antwoord is dus echt geheim. Toch is het nuttig omdat de onderzoekers van de Universiteit van Utrecht een schatting kunnen maken van het aantal mensen dat ‘ja’ heeft geantwoord vanwege het aantal ogen dat ze hebben gegooid, en het aantal mensen dat ‘ja’ heeft geantwoord omdat ze eerlijk antwoord hebben gegeven.

Begin met vraag 1