Data-analyse

De randomized-responsemethode genereert fouten in de data, door het kanselement bij de beantwoordingg van de vragen zijn de gegeven antwoorden immers niet altijd gelijk aan de ware antwoorden. De prevalentie van het gevoelige gedrag in de populatie kan daardoor niet direct worden geschat uit de proportie ja-antwoorden in de survey, hiervoor is een statistische correctie nodig. Onder de sectie dataverzameling zijn reeds een aantal schatters besproken, dit zijn de zogenaamde momentschatters. Deze zijn eenvoudig toe te passen, maar hebben als nadeel dat zij onder bepaalde omstandigheden negatieve prevalentieschattingen kunnen opleveren.

In deze sectie worden de zogenaamde maximum-likelihoodschatters behandeld. Deze schattingsmethode is gecompliceerder dan de momentschattingen, maar heeft als voordeel dat negatieve schattingen niet vorkomen. Met deze methode is het ook mogelijk het verband tussen bepaalde groeps- of persoonskenmerken en het gevoelige gedrag te analyseren. De loglineaire latente klassenmodellen schat de prevalentie van het sensitieve gedrag in verschillende subpopulaties en de logistische regressieanalyse identificeert de groeps- en/of persoonskenmerken die goede voorspellers zijn van het gevoelige gedrag. Hetloglineaire SP model is een loglineair model met een extra parameter waarmee de kans geschat kan worden dat een respondent zich niet aan het randomized-response design houdt door op alle vragen altijd “nee” te antwoorden. Door zo te antwoorden beschermt de respondent zichzelf, vandaar de naam SP, hetgeen een afkorting is van het Engelse term “self-protection”.

Literatuur:

Capaciteitsgroep Methodenleer & Statistiek (2003).  Handleiding data-analyse bij gebruik van randomized response.  Universiteit Utrecht, Utrecht.
Omschrijving: Handleiding voor het analyseren van randomized responsedata.

Van den Hout, A. en P. van der Heiden (2002) Randomized response, statistical disclosure control and misclassification: a review. International Statistical Review 70, 269-288.
Omschrijving: Bespreking van de loglineaire latente klassenanalyse van randomized response variabelen.
Uitgever: ISI